121 Kapovacia píla


121 Kapovacia pílaToto špeciálne prevedenie píly (02014054-10) slúži na zarovnávanie koncov gu?atiny. Píla je naj?astejšie na konci prísunového dvojre?azového dopravníka s bo?ným vyrážaním 109. V?aka špeciálnej konštrukcii má píla priemer pílového kotú?a iba 1600 mm a môže zarovnáva? gu?atinu do priemeru 1000 mm. Pri pílovom kotú?i je integrovaná fréza podobná ako u frézy kore?ového nábehu. Fréza si vyfrézuje priestor na uchytenie píly, aby mohla prereza? gu?atinu. Píla ide vertikálne do rezu pomocou hydraulického valca. Je vedená po lineárnych vedeniach. Výhodou sú malé zástavbové rozmery.

<< >>


Kapovacia píla pre gu?atinu [00819209-180]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300 - 900 mm
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 2000
Max. otá?ky píl. kotú?ov [ot/min]: 1000

Kapovacia píla [02014054-10]


Priemer gu?atiny [mm]: 600-900
Po?et pílových kotú?ov [ks]: 1
Priemer pílových kotú?ov [mm]: 1600
Frézovací hriade?: D400xL160 mm
Otá?ky [r/min] n=: 750
Zdvih [mm]: 1000
Zdvíhanie: hydraulisch