104 Poklada? gu?atiny


104 Poklada? gu?atinyRozoznávame dva typy. Prvý typ poklada?a slúži na pokladanie gu?atiny pri vstupe do pásovej píly z prie?nych re?azových dráh 112 alebo nava?ovacieho dopravníka 101 resp. z kaskády 102. Konštrukciu poklada?a gu?atiny tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pootá?a hriade? s pokladacími ramenami. Pootá?anie hriade?a je zabezpe?ené prostredníctvom hydraulických valcov. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 8,0 m. Nasledujúce zariadenie býva spravidla vozík od pásovej píly. Druhý typ poklada?a slúži na rozjednocovanie gu?atiny a zabezpe?enie správnej medzery medzi jednotlivými výrezmi. Zvy?ajne býva za rozjednocovacím dopravníkom 103. Jeho úlohou je zabezpe?i?, aby na nasledujúci dopravník išiel vždy len jeden kus gu?atiny. Konštrukciu poklada?a gu?atiny tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pootá?a rozjednocovací hriade? s va?kami. Pootá?anie hriade?a je zabezpe?ené prostredníctvom elektromotora. Hydraulický posun býva ojedinelý. Poklada? býva zvy?ajne vyhotovený s dvoma stup?ami rozjednocovania, a to na menší a vä?ší priemer gu?atiny. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 24 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 106,107,109,110.

<< >>


Diskový rozjednocova? [00911042-1030]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 12,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-650
Pokladacie va?ky [ks]: 9 x
Šírka vyrážania [m]: 5,6
Uloženie: 5 x Gusslager
Pozri viac

Diskový rozjednocova? [02010008-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Pokladacie va?ky [ks]: 25
Šírka vyrážania [m]: 19
Uloženie: 16 Gusslager
Pozri viac

Diskový rozjednocova? [02021192-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 8,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 180 - 500 mm
Pokladacie va?ky [ks]: 9
Uloženie: 4 x Gusslager
Výkon [ks/min]: 7- Stück / min
Val?eková tra?: 2 x 8 Stk L580
Pozri viac

Diskový rozjednocova? [03009001-40]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Pokladacie va?ky [ks]: 9
Šírka vyrážania [m]: 4,3
Pozri viac

Diskový rozjednocova? [05414001-80]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Pokladacie va?ky [ks]: 12
Šírka vyrážania [m]: 6,4
Uloženie: 8 x Gusslager
Pozri viac

Diskový rozjednocova? [05916005-1020]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Pokladacie va?ky [ks]: 8
Uloženie: 4 x liatin.ložisko
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [00818183-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 10,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 250 - 1000 mm
Funkcia: zu schräge Bandsäge
Celková šírka dopravníka [mm]: 7770
Pokladacie rameno: 6 x
Uloženie: 6 x Gusslager
Výkyvná os: 130 mm Rohre
Zdvíhanie: schwenkbar durch 2x Hydraulikzylinder
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [00812073-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2-6
Priemer gu?atiny [mm]: bis 650
Pokladacie rameno: 5 x
Uloženie: 5 Gusslager
Výkyvná os: 127 mm Rohre
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [00816140-40]


Funkcia: zur Bandsäge mit 2 Ausheber
Pokladacie rameno: 7 x
Uloženie: 7 x Gusslager
Výkyvná os: 127 mm Rohre
Zdvíhanie: durch 2x Hydraulikzylinder
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [00816154-5]


D?žka gu?atiny [m]: bis 10 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis 1000 mm
Celková šírka dopravníka [mm]: 7770
Pokladacie rameno: 6 x
Uloženie: 6 x Gusslager
Výkyvná os: 130 mm Rohre
Zdvíhanie: schwenkbar durch 2x Hydraulikzylinder
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [00817165-10]


Pokladacie rameno: 5 Stk.
Uloženie: 5 x Gusslager
Výkyvná os: 127 mm Rohre
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [02016095-10]


D?žka gu?atiny [m]: 22
Priemer gu?atiny [mm]: 450-750
Pokladacie rameno: 11 x
Šírka vyrážania [m]: 20920
Uloženie: 14 Stk. Stahllager mit Gleitbuchse
Výkyvná os: 90 mm
Výkyvný: durch 4 Stk Hydraulikzylinder, starke Kolbenstange
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [03210001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 100-1000
Pokladacie rameno: 4
Šírka vyrážania [m]: 4,4
Výkyvná os: 100 mm
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [03210003-1100]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-800
Pokladacie rameno: 6
Šírka vyrážania [m]: 3,9
Výkyvná os: 127 mm
Pozri viac

Poklada? gu?atiny [07519001-60]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Pokladacie rameno: 6
Šírka vyrážania [m]: 5,6
Výkyvná os: 130 mm
Pozri viac