117 Vstupná/výstupná rolka


117 Vstupná/výstupná rolkaVstupná rolka do odkôr?ova?a slúži na centrovanie gu?atiny pred vstupom do odkôr?ova?a. Základom dopravníka je viacradová re?az pohybujúca sa po hardoxovom vedení a konusová centrovacia rolka. Cie?om je dopravi? gu?atinu do stredu rotora odkôr?ova?a. Konštrukcia je spravidla robustná. Rýchlos? transportu sa ur?í pod?a rýchlosti odkôr?ova?a. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva 1meter.

<< >>


Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02010008-270]


Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk.Rollen mit Rippen
Zdvíhanie: hydraulisch, Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2
Pozri viac

Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02011032-40]


Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk. gezähnte Räder
Zdvíhanie: hydraulisch; Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2
Pozri viac

Vstupná rolka do odkôr?ova?a [02020166-1035]


Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
Výkyvná os: 80 mm mit 6 Stk. gezähnte Räder
Zdvíhanie: hydraulisch; Hub 140 mm
Hnacia re?az: 24B-2
Pozri viac