105 Medzisklad gu?atiny


105 Medzisklad gu?atinyMedzisklad gu?atiny slúži ako zásobník rozjednotených výrezov pri prie?nom transporte gu?atiny. Zvy?ajne býva za frézou kore?ového nábehu 123, alebo prísunovým dopravníkom s jednostranným vyrážaním 109. Konštrukciu tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pootá?ajú dva až štyri hriadele s pokladacími ramenami. Pootá?anie hriade?ov je zabezpe?ené prostredníctvom hydraulických valcov. Medzisklad gu?atiny býva zvy?ajne vyhotovený s dvomi až štyrmi zásobníkmi. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 24 m. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník 106, 107.

<< >>


Medzisklad gu?atiny Log loader [00720155-110]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Celková d?žka dopravníka [mm]: 8760
Celková šírka dopravníka [mm]: 3660
Celková výška [mm]: 2258
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 4 D168
Po?et pák na hriadeli [ks]: 6
Bo?ná stena [mm]: auf beide Seiten
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny s ?elovaním [02020174-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 650
Šírka dopravníka [mm]: 7810
D?žka dopravníka [mm]: 2100
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 2
Po?et pák na hriadeli [ks]: 7
Nosnos? [kg]: max. 1700 kg/ Puffer
Hnané konusové valce [ks]: 6
D?žka valca [mm]: 550
Výška dopravníka [mm]: 1000
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [00720155-140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Šírka dopravníka [mm]: 7100
D?žka dopravníka [mm]: 2660
Výška dopravníka [mm]: 1466
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 3
Po?et pák na hriadeli [ks]: 9
Nosnos? [kg]: max. 1700 kg/ Puffer
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [00819209-150]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka dopravníka [mm]: 5110
D?žka [mm]: 2390
Po?et pák na hriadeli [ks]: 5
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [00820211-51]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Šírka [mm]: 4360
D?žka [mm]: 4260
Zarážka: Haken per Welle 4 Stk
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [00821261-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 9,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis 800 mm
Šírka dopravníka [mm]: 7900
D?žka [mm]: 3500
Výška [mm]: 2380
Sklon [°]: 27°
Po?et pák na hriadeli [ks]: 5
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [02010008-140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 7500
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 2
Po?et pák na hriadeli [ks]: 7
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [02010008-180]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 17700
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 3
Po?et pák na hriadeli [ks]: 8
Pozri viac

Medzisklad gu?atiny [02020174-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 650 mm
Šírka dopravníka [mm]: 8110
D?žka dopravníka [mm]: 3180
Po?et posuvných hriade?ov [ks]: 3
Po?et pák na hriadeli [ks]: 7
Nosnos? [kg]: max. 1700 kg/ Puffer
Pozri viac