114 Pásový dopravník


114 Pásový dopravníkPásový dopravník sa používa na pozd?žny transport hlavne pre gu?atinu menšieho priemeru. Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104, kaskádou 102 alebo za jedno alebo dvojre?azovým prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa po val?ekových stoliciach alebo v plechovom koryte. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Pevnos? a typ pásu sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 3 do 30 m. Dopravník sa dá doplni? aj o rota?né horné vyrážanie. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109 a 110, dopravník pre detektor kovov 115, dopravník k odkôr?ova?u 116, vstupná rolka do odkôr?ova?a 117, alebo triedi? gu?atiny 118.

<< >>


Pásový dopravník [02010008-90]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 10000
Dopravná výška [mm]: 680
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/3;5+2
Hnací bubon: D447 mit Gummierung
Napínací bubon: D334 mit Gummierung
Nosné valce [ks]: 37 Stk, 2-fach
Vratné valce: 4 x D108
Stiera?: 1 x
Nohy s tlmi?mi nárazov: 10 x
Pozri viac

Pásový dopravník [02011024-50]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 400
D?žka dopravníka [mm]: 8300
Dopravná výška [mm]: 1380
Šírka pásu [mm]: 400
Typ pásu: EP500/4;6+0/Glatt
Hnací bubon: D426 mit Gummierung
Napínací bubon: D426 mit Gummierung
Vratné valce: 6 Stk, D89
Stiera?: 1 Stk
Pozri viac

Pásový dopravník [02015082-10]


Max. za?aženie [ton]: 2,5
D?žka dopravníka [mm]: 3320
Dopravná výška [mm]: 2040 Oberkante Band
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP500/4; 6+0
Hnací bubon: 344
Napínací bubon: 324
Bo?ná stena [mm]: 510
Vratné valce: 3 x
Stiera?: 1 x PE1000
Pozri viac