101 Nava?ovací dopravník


101 Nava?ovací dopravníkNava?ovací dopravník tvorí sú?as? technológie prísunu dreva do pílnice alebo skladu gu?atiny. Slúži ako zásobník gu?atiny. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov. Materiál je prepravovaný po re?aziach. Používa sa mohutná transportná re?az s hardoxovým vedením, ako aj oce?ové domce, ?o zabezpe?í dlhotrvajúcu životnos? dopravníka. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovanej gu?atiny. Pohon nava?ovacieho dopravníka je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a, ale spravidla je konštantná. Kapacita dopravníka je zvy?ajne od 20 do 60 ton, jeho d?žka býva od 5 do 12 m. Dopravník sa používa na prepravu gu?atiny d?žky 2-24 m. Môže a nemusí by? vyplechovaný. Závisí to hlavne od odpadového hospodárstva. Pod dopravník sa zvykne dodáva? aj ?istiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla kaskáda 102 alebo rozjednocovací dopravník 103.

<< >>


Nava?ovací dopravník [00720155-100]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4-5,2
Priemer gu?atiny [mm]: 150-600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 16380
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 940 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 1280
Prevedenie:: mit Verstrebung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [00813089-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2 - 6
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7520
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1120
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [00821259-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 800
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8060
Konštrukcia rámu: IPE240
Dopravná výška [mm]: 1100 (Kette Oberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: ohne Verblechung, 3xIPB200 Träger
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [00908007-100]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 140-750
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 10900
Konštrukcia rámu: IPE300
Sklon [° ]: 4
Výška dopravníka [mm]: 1500
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: ohne Verblechung, Prallwand kundenseits.
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [00911042-1000]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-1000
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7500
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1440
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02009002-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,2 - 5,1
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 450
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 8935
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1500 (Ketteoberkante)
Prevedenie:: verblecht
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02009002-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,2 - 5,1
Priemer gu?atiny [mm]: 120 - 450
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6050
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1500 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: verblecht
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02010008-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 500
Max. za?aženie [ton]: 80
Po?et re?azových dráh [ks]: 7
Osová vzdialenos? [mm]: 10400
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 2440
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02010017-10]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100 - 600
Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5800
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: 1200
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02011024-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 400
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 9920
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1140
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: mit Verblechung
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02011032-10]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 180 - 650
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 5800
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 870
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02012039-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 14,0
Priemer gu?atiny [mm]: 200 - 1000
Max. za?aženie [ton]: 30
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 14240
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1112
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02016094-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 6160
Sklon [° ]:
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: 1000 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: komplett Verblecht
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02020166-1010]


D?žka gu?atiny [m]: 2,55-3,55
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450mm
Max. za?aženie [ton]: 10
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 7120
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: 1340
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: mit Verblechung zwischen Kettenbahnen
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02020183-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500 mm
Max. za?aženie [ton]: 25
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 9920
Konštrukcia rámu: IPE300
Výška dopravníka [mm]: 1220
Rozostup unáša?ov [mm]: 1920
Prevedenie:: Verblechung über die Antriebswelle L=1200 mm, demontierbar
Konštrukcia rámu: Querträger für freitragende Konstruktion
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02020183-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500
Max. za?aženie [ton]: 15
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 6140
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: ansteigend 2° 950/1100
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: Verblechung bei Übergabe L=1500 mm
Konštrukcia rámu: Querträger für freitragende Konstruktion
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [02317018-10]


Max. za?aženie [ton]: 24
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 10000
Konštrukcia rámu: IPE240
Výška dopravníka [mm]: 1500 (top of the chain)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: without sheeting between chains
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [03009001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8000
Konštrukcia rámu: IPE 300
Výška dopravníka [mm]: 1713 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: ohne Verblechung
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [05414001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 12500
Výška dopravníka [mm]: 1700
Konštrukcia rámu: IPE300
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: mit Verblechung L=4500mm
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [05916005-1000]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 7021
Konštrukcia rámu: IPE300
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: bez vyplechovania
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [07519001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Max. za?aženie [ton]: 20
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 8943
Dopravná výška [mm]: 2600
Konštrukcia rámu: IPE270
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Prevedenie:: bez vyplechovania
Pozri viac

Nava?ovací dopravník [08322001-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-350
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 9980
Konštrukcia rámu: IPE160
Výška dopravníka [mm]: 880 (top of the chain)
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vyplechovanie: steel sheets over the drivving shaft
Pozri viac