102 Kaskáda


102 KaskádaKaskáda slúži na rozjednocovanie gu?atiny. Zvy?ajne býva umiestnená za nava?ovacím dopravníkom 101. Jej úlohou je zabezpe?i?, aby na nasledujúci dopravník išiel vždy iba jeden kus gu?atiny. Stup?ovitú konštrukciu kaskády tvorí pevný robustný rám zváraný z výpalkov, vo?i ktorému sa pohybuje vozík. Pohyb vozíka je zabezpe?ený prostredníctvom k?ukového mechanizmu pohá?aného elektromotorom. Hydraulický posun býva ojedinelý. Kaskáda býva zvy?ajne vyhotovená so štyrmi stup?ami rozjednocovania. Pre skupinové dávkovanie krátkej, tenkej gu?atiny sa používa dvojstup?ové vyhotovenie kaskády. Šírka dopravníka závisí od d?žky gu?atiny. Naj?astejšie sa pohybuje od 2,5 do 8,0 m. Rozdiel v priemere gu?atiny ur?enej na rozjednocovanie by nemal presiahnu? hodnotu 30%. Pod kaskádu sa zvykne dodáva? aj ?istiaci redlerový dopravník na odsun kôry 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový pozd?žny re?azový dopravník 106, 107, 109, 110.

<< >>


Kaskáda [02014064-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gu?atiny [mm]: 50-450
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 500
Celková šírka dopravníka [mm]: 3350
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 10mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 20
Nárazniková stena: H=1180 mm
Pozri viac

Kaskáda [02020166-1015]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 5
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4 x 634
Celková šírka dopravníka [mm]: 3000
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 15
Pozri viac

Kaskáda [08322001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-350
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4 x 655
Celková šírka dopravníka [mm]: 2620
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 10mm, feste Stufen 15 mm
Posun: 700 mm
Výkon [ks/min]: 10
Pozri viac

Kaskáda Doppel [02011024-20A]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-400
Vozík: mit 5 Hubsektionen mit 5 Vorschubstufen
Vozík: mit 6 Konturbleche mit 4 Vorschubstufen
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x525
Celková šírka dopravníka [mm]: 2830
Výkon [ks/min]: 25
Pozri viac

Kaskáda dvojstup?ová [02014064-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-2,5
Priemer gu?atiny [mm]: max. 450
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 1 x 2300
Celková d?žka dopravníka [mm]: 3200
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen 10 mm, Rippe 15 mm
Konštrukcia rámu: in 20 mm Stahlblech
Zdvih [mm]: 1000
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac

Kaskáda hydraulická [04612001-02]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0-18,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 3 x (2x1466)
Celková šírka dopravníka [mm]: 13000
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 4
Pozri viac

Kaskáda [00813084-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 9,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-700
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2x1000 + 6x800
Celková šírka dopravníka [mm]: 7100
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 10
Pozri viac

Kaskáda [00813088-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0-6,00
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [00813089-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen in 12 mm Stahlblech; Feste Stufen in 20 mm Stahlblech
Výkon [ks/min]: 16
Pozri viac

Kaskáda [00816156-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 50 - 300 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 15 mm
Výkon [ks/min]: 15
Pozri viac

Kaskáda [00821259-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-800
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5200
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac

Kaskáda [00908007-110]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-8,0
Priemer gu?atiny [mm]: 140-750
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 8 x 750
Celková šírka dopravníka [mm]: 6735
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]:
Pozri viac

Kaskáda [02010017-20]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5180
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [02011030-25]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gu?atiny [mm]: 40-400
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x655
Celková šírka dopravníka [mm]: 3620
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 15 mm
Výkon [ks/min]: 15
Pozri viac

Kaskáda [02011032-20]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6-5,00
Priemer gu?atiny [mm]: 650
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5x682
Celková šírka dopravníka [mm]: 4650
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 8
Pozri viac

Kaskáda [02015073-200]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 942
Celková šírka dopravníka [mm]: 5140
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Takt [ks/min]: 11,7
Pozri viac

Kaskáda [02016094-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 -4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x840
Celková šírka dopravníka [mm]: 3400
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 5
Pozri viac

Kaskáda [02017127-230]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis max. 500 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 1102; 3 x 802
Celková šírka dopravníka [mm]: 5550
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 18
Pozri viac

Kaskáda [02020183-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140 - 500 (650)
Max. za?aženie [kg]: 5000
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 2 x 834, 3 x 750
Celková šírka dopravníka [mm]: 4000
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen in 12 mm Stahlblech; Feste Stufen in 20 mm Stahlblech
Výkon [ks/min]: 11,7 bei 50 Hz
Pozri viac

Kaskáda [02317018-20]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
Max. za?aženie [kg]: 4600
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190
Hrúbky plechov [mm]: moving steps 12mm, frame 20 mm
Takt [ks/min]: 12
Pozri viac

Kaskáda [05414003-73]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,2
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et posuvných schodov [ks]: 2
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 1102
Celková šírka dopravníka [mm]: 6210
Hrúbky plechov [mm]: bewegliche Stufen 12mm, feste Stufen 20 mm
Výkon [ks/min]: 12
Pozri viac

Kaskáda [06619004-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 400 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 5 x 834
Celková šírka dopravníka [mm]: 4190
Hrúbky plechov [mm]: Bewegliche Stufen in 12 mm Stahlblech; Feste Stufen in 20 mm Stahlblech
Výkon [ks/min]: 11,7
Pozri viac

Kaskáda [07519001-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Po?et posuvných schodov [ks]: 4
Šírkové sekcie [ks ] x [mm]: 4x1145
Celková šírka dopravníka [mm]: 5680
Hrúbky plechov [mm]: 20/12
Výkon [ks/min]: 8,5
Pozri viac