103 Rozjednocovací dopravník


103 Rozjednocovací dopravníkRozjednocovací dopravník slúži na rozjednotenie gu?atiny a prekonávanie vä?šieho výškového rozdielu medzi vstupom gu?atiny a výškou píly. Zvy?ajne býva za nava?ovacím dopravníkom 101. Vynášací dopravník slúži na prekonávanie výškového rozdielu v technológii linky. Spravidla nasleduje za pozd?žnym prísunovým dopravníkom 109 a gu?atina je na? vyrážaná po jednom kuse pomocou bo?ného vyráža?a. Základom obidvoch dopravníkov sú prie?ne re?azové dráhy. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov. Materiál je prepravovaný po re?aziach so špeciálnym unáša?om na hardoxovom vedení. Oce?ové ložiskové domce zabezpe?ujú dlhodobú životnos? dopravníka. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu, rýchlosti transportu a sklonu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovanej gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 2 do 4 m a používa sa na rozjednotenie gu?atiny d?žky 2-24 m. Dopravník je vyplechovaný. Pod dopravník sa zvykne dodáva? aj ?istiaci redlerový dopravník 405. Nasledujúci dopravník býva spravidla poklada? gu?atiny 104.

<< >>


Rozjednocovací dopravník [00816156-20]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 50 - 300 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Celková šírka dopravníka [mm]: 3800
Rozostup unáša?ov [mm]: 800
Výkon [ks/min]: 20
Prevedenie:: komplett Verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [02010008-20]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80-500
Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 2500
Celková šírka dopravníka [mm]: 19600
Rozostup unáša?ov [mm]: 2000
Prevedenie:: komplett verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [02011030-20]


D?žka gu?atiny [m]: 5
Priemer gu?atiny [mm]: 40-400
Po?et re?azových dráh [ks]: 8
Osová vzdialenos? [mm]: 1200
Celková šírka dopravníka [mm]: 3800
Rozostup unáša?ov [mm]: 800
Výkon [ks/min]: 20
Prevedenie:: komplett Verblecht
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [02016093-1010]


D?žka gu?atiny [m]: 22
Priemer gu?atiny [mm]: 450-750
Po?et re?azových dráh [ks]: 16
Osová vzdialenos? [mm]: 2188
Celková šírka dopravníka [mm]: 20190
Sklon [° ]: 29
Unáša?: 2 Kettenbahnen verbunden mit schwerem Walmdachmitnehmer
Rozostup unáša?ov [mm]: 2 Mitnehmer je Kette
Vyplechovanie: doppelt
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [02016106-220]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 22 m
Priemer gu?atiny [mm]: 450 - 750 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 10
Osová vzdialenos? [mm]: 1430
Celková šírka dopravníka [mm]: 16400
Sklon [° ]: 29
Unáša?: 3x2 Kettenbahnen verbunden mit schwerem Walmdachmitnehmer
Unáša?: 4 x einzeln Mitnehmer
Rozostup unáša?ov [mm]: 2 Mitnehmer je Kette
Prevedenie:: standard Verblechung
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [03009001-20A]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 6800
Celková šírka dopravníka [mm]: 4800
Rozostup unáša?ov [mm]: 2080
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [03009001-20B]


D?žka gu?atiny [m]: 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 700
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 4700
Celková šírka dopravníka [mm]: 4800
Rozostup unáša?ov [mm]: 2080
Pozri viac

Rozjednocovací dopravník [05916005-1010]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3000
Celková šírka dopravníka [mm]: 4730
Rozostup unáša?ov [mm]: 1000
Prevedenie:: vyplechovaný
Pozri viac

Vynášací dopravník [00908016-1200]


D?žka gu?atiny [m]: 5
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 4000
Sklon [° ]: 39
Celková šírka dopravníka [mm]: 3700
Rozostup unáša?ov [mm]: 1600
Pozri viac

Vynášací dopravník [05414002-60]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Osová vzdialenos? [mm]: 3840
Celková šírka dopravníka [mm]: 6000
Rozostup unáša?ov [mm]: 1280
Pozri viac

Vynášací dopravník [05414003-61]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3840
Celková šírka dopravníka [mm]: 5100
Rozostup unáša?ov [mm]: 1280
Pozri viac

Vynášací dopravník [05916005-1065]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 3823
Rozostup unáša?ov [mm]: 1280
Pozri viac

Vynášací dopravník [05916005-1095]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 2992
Rozostup unáša?ov [mm]: 1000
Pozri viac

Vynášací dopravník [07519001-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2084
Rozostup unáša?ov [mm]: 1800
Prevedenie:: s vyplechovaníim
Pozri viac