122 Vyráža?


122 Vyráža?Rozoznávame viacero typov vyráža?ov: Rota?ný horný vyráža? (02011024-35) sa používa pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Rám vyráža?a sa nachádza nad dopravníkom. Vyráža? sa otá?a a nevracia sa naspä? do základnej polohy. Rota?ný spodný vyráža? - hydraulický (00814101-20) sa používa pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Rota?ný spodný vyráža? - elektrický (00810032-50-100) sa používa pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Používa sa na vyrážanie gu?atiny do jednej alebo do obidvoch strán. V prípade vyrážania vä?ších a ?ažších klátov sa na vyrážanie používajú dva motory a viac vyrážacích ramien. Bo?né hydraulické ramená (00812073-80, 00811053-03) sa používajú hlavne pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážacie ramená sa vracajú do základnej polohy. Bo?ný rota?ný vyráža? - elektrický (00715081-10) sa používa pri užšom jednore?azovom dopravníku. Rýchlos? vyrážania sa musí regulova? pomocou frekven?ného meni?a. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy.

<< >>


Vyráža? - horný [02011024-35]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80- 400
Vyráža?: Rotation von oben
Hriade?: 110 mm
Otá?ky [r/min] n=: 8,9
Pozri viac

Vyráža? - horný [02011024-55]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0
Priemer gu?atiny [mm]: 80 - 400
Vyráža?: Rotation von oben
Hriade?: 110 mm
Otá?ky [r/min] n=: 9,1
Pozri viac

Vyráža? - horný [02017127-215]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis max.500 mm
Funkcia: Auswerfen von Abschnitte von Messblockzug auf Kettenquerförderer
Šírka vyrážania [m]: 3,8
Vyráža?: mit 2 Flügel, komplett von beiden Seiten verblecht
Pozri viac

Vyráža? - hydraulický [00814101-20]


Konštrukcia rámu: Schweissteil
Vyráža?: 2 Stk mit 3 Boxer-Armen
Ložisko: Gleitlager mit Stahlgehause
Pozri viac

Vyráža? - hydraulický [00816140-15]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: bis 1000 mm
Konštrukcia rámu: Schweissteil
Vyráža?: 1 Stk mit 4 Boxer-Armen
Pozri viac

Vyráža? -rota?ný [02021198-10]


Konštrukcia rámu: Schweissteil L=4440 mm
Rameno vyráža?a: 3
Spojka: durch 3 Keilriemen
Pozri viac

Vyráža? bez HV [00812061-10]


Konštrukcia rámu: Schweissteil
Rameno vyráža?a: 3
Pozri viac

Vyráža? [00810032-50-100]


Konštrukcia rámu: Schweissteil
Rameno vyráža?a: 4
Spojka: 1 Rotex 90
Hriade?: 80 mm
Pozri viac

Vyráža? [00811053-03]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 12,0
Konštrukcia rámu: Schweissteil
Rameno vyráža?a: 3+2
Pozri viac

Vyráža? [00812073-80]


Rameno vyráža?a: 2 x 3 Stk. Armen mit Stahlstangen verbindet
Pozri viac

Vyráža? [00911042-1070-5-3]


Konštrukcia rámu: Shweissteil
Rameno vyráža?a: 6 Stk
Spojka: 2 x Rotex 90
Hriade?: 80
Pozri viac

Vyráža? [02010020-190]


D?žka gu?atiny [m]: 1,6 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100 - 600
Rameno vyráža?a: 4 x hydraulisch
Pozri viac