109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním


109 Prísunový dopravník s jednostranným vyrážanímPrísunový dopravník s jednostranným vyrážaním slúži na zmenu smeru transportu gu?atiny z pozd?žneho na prie?ny, a to len do jednej strany. Jednostranné vyrážanie sa používa pri obidvoch typoch prísunových dopravníkov (dvoj- aj jednore?azovom). Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104, kaskádou 102 alebo za dvoj- a jednore?azovým prísunovým dopravníkom 106 a 107. Prevedenie dopravníka je totožné s prísunovými dopravníkmi 106 a107, ale je doplnené o jednostranný vyráža?. Vyrážanie môže by?: Rota?né horné (122/00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Rám vyráža?a sa nachádza nad dopravníkom. Vyráža? sa otá?a a nevracia sa naspä? do základnej polohy. Rota?né spodné hydraulické (122/00814101-20) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Rota?né spodné elektrické (122/00810032-50-100) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a zakaždým sa vracia do základnej polohy. Bo?né hydraulické ramená (122/00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyrážacie ramená sa vracajú do základnej polohy. Bo?né rota?né elektrické (122/00715081-10) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Rýchlos? vyrážania sa musí regulova? pomocou frekven?ného meni?a. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Rýchlos? dopravníka sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Nasledujúce zariadenie môže by? box na vyrazenú gu?atinu 193, medziskad 105, poklada? gu?atiny 104, vynášací dopravník 103 alebo prie?ny re?azový dopravník 112. Vyrážanie môže by?: Rota?né horné (00708009-145, 02011024-35) vhodné pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? sa otá?a a nevracia sa naspä? do základnej polohy. Rota?né spodné hydraulické (00814101-20) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? sa zakaždým vracia do základnej polohy. Rota?né spodné elektrické (00810032-50-100) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? sa zakaždým vracia do základnej polohy. Bo?né hydraulické ramená (00812073-80, 00811053-03) vhodné hlavne pri širšom dvojre?azovom dopravníku. Pohon vyrážania je hydraulický a vyrážanie je pomalšie. Vyráža? sa vracia do základnej polohy. Bo?né rota?né elektrické (00715081-10) vhodné pri užšom jednore?azovom dopravníku. Rýchlos? vyrážania sa musí regulova? pomocou frekven?ného meni?a. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je rýchle. Vyráža? rotuje okolo svojej osi až do základnej polohy. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Nasledujúce zariadenie môže by? box na vyrazenú gu?atinu 193, singulátor 105, poklada? gu?atiny 104 alebo prie?ny re?azový dopravník 112.

<< >>


Prísunový dopravník jednore?azový s vyrážaním [02020166-1070]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35 m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 4000
Výška dopravníka [mm]: 1174 (Ketteoberkante)
Rozostup unáša?ov [mm]: 400
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Vyráža?: 2 Stk. hydraulisch
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [00908016-1140]


D?žka gu?atiny [m]: 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 10500
Výška dopravníka [mm]: 950
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Rameno vyráža?a: 4 hydraulisch
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-100]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-22,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 44300
Výška dopravníka [mm]: 1200
Unáša?: 177 Stk.
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 4 x 2 Armen hadraulisch
Sekcia merania: Messtunel
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010008-150]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 8500
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unáša?: 30 Stk. Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 635
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 3 x Rotationsauswerfer
Pohyblivý doraz: 1 x Hydraulisch
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010012-10]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 650
D?žka dopravníka [mm]: 32000
Výška dopravníka [mm]: 960
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Rameno vyráža?a: 5 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [02010020-150]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 9430
Výška dopravníka [mm]: 957
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Rameno vyráža?a: 4 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostr. vyrážaním [07519001-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,3 m
Priemer gu?atiny [mm]: 240 - 700 mm
D?žka dopravníka [mm]: 11066
Výška dopravníka [mm]: 1260
Unáša?: Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 621,5
Vedenie re?aze: Hardox
Rameno vyráža?a: 4 x hydraulické zo strany
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [00821264-70]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0m
D?žka dopravníka [mm]: 17810
Výška dopravníka [mm]: 1450
Unáša?: Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Bo?ná stena [mm]: H42/L12m
Rameno vyráža?a: 3 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [02010017-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 25400
Výška dopravníka [mm]: 2000
Unáša?: 82 Stk. PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Bo?ná stena [mm]: 380
Rameno vyráža?a: 5 x hydraulisch einseitig
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05414001-50]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 22680
Výška dopravníka [mm]: 1550
Unáša?: 73 x Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 609,6
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 11 x einseitig, hydraulisch
Bo?ná stena [mm]: 400
Pozri viac

Prísunový dopravník s jednostranným vyrážaním [05916005-1090]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 12825
Unáša?: oce?ový
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulicky
Rameno vyráža?a: 4x hydraulické
Prevedenie:: tunel pre meranie
Pozri viac

Prísunový dopravník s vyrážaním [00820211-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 5,0 m
D?žka dopravníka [mm]: 16100
Výška dopravníka [mm]: 995 (Ketteoberkante)
Unáša?: aus Stahl, Breite 610 mm
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 3 x hydraulische Armen auf eine Seite
Bo?ná stena [mm]: hydraulisch schwenkbar bei Teller
Nohy s tlmi?mi nárazov: 18 Stk.
Pozri viac