193 Box


193 BoxBox je robustná oce?ová konštrukcia zvarená z oce?ových profilov, ktorá slúži na uskladnenie gu?atiny po vyrazení z pozd?žnych re?azových dráh. Ve?kos? boxu závisí od priemeru a d?žky gu?atiny, ako aj od požadovanej skladovej kapacity boxu. Boxy bývajú naj?astejšie kotvené o betónový základ alebo v niektorých prípadoch zalievané do betónu.

<< >>


Box na gu?atinu [02011024-40]


Celková výška [mm]: 2850
Šírka [mm]: 3300
Pozri viac

Box na gu?atinu [02016094-65]


Výška [mm]: 1900
Šírka [mm]: 1800
Pozri viac

Box na gu?atinu [05916005-1072]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,0 m
Výška [mm]: 2300
Bo?ná stena [mm]: na pravej strane
Vyplechovanie: na zadnej stene
Pozri viac