125 Stôl na gu?atinu


125 Stôl na gu?atinuStôl na gu?atinu slúži ako medziopera?ný sklad po odkôrnení gu?atiny. Nasleduje za odkôr?ova?om s frézovacím hriade?om. Po odkôrnení gu?atiny je gu?atina z odkôr?ova?a vyrazená na pokladacie ramená ovládané hydraulickými valcami. Konštrukciu stola tvorí pevný oce?ový rám zváraný z profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje jeho dlhodobú životnos?. Šírka a d?žka stola závisí od d?žky a priemeru gu?atiny ako aj od kapacity zásobníka. Zo stola je gu?atina odoberaná pomocou manipula?nej techniky.

<< >>


Stôl s pridržiava?om gu?atiny [02012039-60]


D?žka [mm]: 3000
Šírka [mm]: 6700
Pokladacie va?ky [ks]: 15 x hydraulisch
Pozri viac