115 Dopravník pre detektor kovov


115 Dopravník pre detektor kovovDopravník pre detektor kovov slúži na detekciu kovu v gu?atine pri pozd?žnom transporte gu?atiny do píly alebo skladu gu?atiny. Zvy?ajne býva za prísunovým dopravníkom 106, 107. Základom dopravníka je dopravný pás pohybujúci sa v priestore detektoru kovov po plastovom antistatickom vedení v drevenom koryte. Za?iatok a koniec dopravníka, ako aj náhonová a napínacia sekcia sú kovové. Pevnos? a typ pásu sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Šírka pásu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho bubna. Napínanie pásu je spravidla mechanické pomocou napínacieho bubna. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva cca 6 m. Ve?kos? detektora kovu sa ur?í pod?a priemeru gu?atiny. D?žka drevenej bezkovovej zóny závisí od typu detektoru kovu. Nasledujúci dopravník býva spravidla prísunový dopravník s jednostranným alebo obojstranným vyrážaním 109, 110 alebo triedi? gu?atiny 118.

<< >>


Dopravník pre detektor kovov [00708018-75]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 250-800
D?žka dopravníka [mm]: 5680
Dopravná výška [mm]: 1130
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP500/6+0
Hnací bubon: D624-550
Napínací bubon: D624-550
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Vratné valce: 1 x
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02010008-260]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 500
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP630/3;5+0
Hnací bubon: D630 mit Gummierung
Napínací bubon: D610
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02016094-50]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8900
Dopravná výška [mm]: 780
Šírka pásu [mm]: 600
Typ pásu: EP500/4/6+0
Hnací bubon: D477 mit Gummierung
Nosné valce [ks]: 19 x D159
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleiste L=3300mm
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02020166-1140]


D?žka gu?atiny [m]: 2,25-3,35m
Priemer gu?atiny [mm]: 140-450 mm
D?žka dopravníka [mm]: 8190
Dopravná výška [mm]: 680
Šírka pásu [mm]: 400
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D477 mit Gummierung
Nosné valce [ks]: 5XD89
Bezkovová zóna: Sperrholzplatten+ Kunststoffleiste L=2800mm
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [02021203-30]


Priemer gu?atiny [mm]: max.800
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 1000
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D472
Vratné valce: Gummirollen
Bezkovová zóna: PE1000+Holz
Koncová rolka: 1 x
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [03210001-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 100-1000
D?žka dopravníka [mm]: 5600
Dopravná výška [mm]: 1200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D541 mit Gummierung
Napínací bubon: D500
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleiste PE1000
Pozri viac

Dopravník pre detektor kovov [05916005-1050]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 5200
Šírka pásu [mm]: 650
Typ pásu: EP500/4;6+0
Hnací bubon: D460 s pogumovaním
Bezkovová zóna: bukové koryto+plast
Koncová rolka: vstupná rolka z odkôr?ova?a
Pozri viac

Pásový dopravník pre dektor kovov pred odkôrova? [02011024-30]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 – 3,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: max. 400 mm
D?žka dopravníka [mm]: 14460
Dopravná výška [mm]: 690
Šírka pásu [mm]: 400
Typ pásu: EP500/4; 6+0
Hnací bubon: D426 mit Gummierung
Napínací bubon: D426 mit Gummierung
Koryto: aus Buchenholz und Kunststoffleiste
Výkyvná konusová rolka: 1 Stk, hydraulisch
Vratné valce: 10 Stk, D89
Stiera?: 1 x
Pozri viac

Pásový dopravník pre detektor kovov [03011002-10]


Funkcia: integriert in bestehenden Blockzug
Priemer gu?atiny [mm]: max. 700 mm
D?žka dopravníka [mm]: 3760
Dopravná výška [mm]: 1500
Šírka pásu [mm]: 500
Typ pásu: EP500/6+0
Hnací bubon: D522-550
Napínací bubon: D500-550
Bezkovová zóna: aus Buchenholz und Kunststoffleisten
Pozri viac

Pásový dopravník pre detektor kovov [04412001-120]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-400
D?žka dopravníka [mm]: 8000
Šírka pásu [mm]: 800
Typ pásu: EP630/4/5+0
Hnací bubon: 366
Napínací bubon: 346
Bo?ná stena [mm]: 430
Vratné valce: 4 x D108
Stiera?: 1
Bezkovová zóna: für Metallsuchgerät
Pozri viac