110 Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním


110 Prísunový dopravník s obojstranným vyrážanímPrísunový dopravník s obojstranným vyrážaním slúži na zmenu smeru transportu gu?atiny z pozd?žneho na prie?ny, a to do obidvoch strán. Obojstranné vyrážanie sa používa hlavne pri jednore?azovom prísunovom dopravníku 107. Zriedkavo sa môže vyskytnú? aj pri dvojre?azovom prísunovom dopravníku, no jeho konštruk?ná šírka býva komplikáciou. Zvy?ajne býva za rozjednocova?om gu?atiny 104, kaskádou 102 alebo za dvoj- a jednore?azovým prísunovým dopravníkom 106 a 107. Prevedenie dopravníka je totožné s prísunovými dopravníkmi 106 a107, ale je doplnené o obojstranný rota?ný spodný vyráža?. Vyrážanie má len jedno prevedenie. Pohon vyrážania je elektrický a vyrážanie je stredne rýchle. Vyráža? vychádza zo spodu dopravníka a vždy sa vracia do základnej polohy. V prípade vyrážania vä?ších a ?ažších klátov sa na vyrážanie používajú dva motory a viac vyrážacích ramien. Rýchlos? dopravníka sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6 do 200 m. Nasledujúce zariadenie môže by? box na vyrazenú gu?atinu 193, medziskad gu?atiny 105, vynášací dopravník 103 alebo prie?ny re?azový dopravník 112.

<< >>


Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním [00813088-50]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 600
D?žka dopravníka [mm]: 14300
Výška dopravníka [mm]: 950
Unáša?: 47 PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: kicker-beiseitig
Sekcia merania: 6500 mm

Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním [00911042-1070]


D?žka gu?atiny [m]: 8
Priemer gu?atiny [mm]: 1000
D?žka dopravníka [mm]: 10500
Výška dopravníka [mm]: 1300
Unáša?: 35 PE 1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Rameno vyráža?a: 6 x kicker - beiseitig

Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním [02016094-60]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 300-800 mm
D?žka dopravníka [mm]: 5900
Výška dopravníka [mm]: 1185
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Vyráža?: kicker-beiseitig

Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním [02020174-30]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 650
D?žka dopravníka [mm]: 20630
Výška dopravníka [mm]: 1280 (Ketteoberkante)
Unáša?: aus Stahl
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: kicker-beiseitig

Prísunový dopravník s obojstranným vyrážaním [05916005-1060]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 300-1100
D?žka dopravníka [mm]: 7240
Unáša?: ocelový
Rozostup unáša?ov [mm]: 508
Vedenie re?aze: hardox
Rameno vyráža?a: hydraulické