198 Unáša? MN


198 Unáša? MNUnáša?e sú sú?as?ou prísunových dopravníkov 106, 107, 109 a 110. Na re?aze dopravníkov bývajú upevnené zváraním, nitovaním alebo skrutkovaním. Môžu by? celokovové alebo kombinované, tzn. kovové s hardoxom prípadne s technickým plastom PE1000. Pod?a želania zákazníka vieme nakresli? a vyrobi? akýko?vek typ unáša?a aj ako náhradný diel a dodávame ho v prípade potreby s re?azou. Unáša?e vyrábame aj pre samotných výrobcov re?azí.

<< >>


Unáša? [02411008-10]


Unáša? [02412013-10]


Unáša? [02413018-10]


Unáša? [02413019-10]


D?žka [mm]: 370
V-unáša?: S355

Unáša? MN [02416123-10]


Unáša? [02410005-10]


Unáša? [02411006-10]


Unáša? [02412010-10]


Unáša? [02412011-10]


Unáša? [02412012-10]


Unáša? [02413015-10]


Unáša? [02414021-10]


Unáša? [02414023-10]


Unáša? [02415105-10]


Unáša? [02415114-10]


D?žka [mm]: 450
V-unáša?: Hardox

Unáša? [02415115-10]