317 Prevracacie zariadeniePrevracacia hviezdica [02021188-120]


Typ a rozmery reziva: L=2,4 - 6,0 m
Pokladacie va?ky [ks]: 7 x Wendungstern
Re?azové koleso: 6 Stk.
Pozri viac

Prevracacie zariadenie s páskova?kou [00715088-140]


Typ a rozmery reziva: min. 10x60, max. 130x270 mm
D?žka dopravníka [mm]: 3500
Dopravné valce [ks]: 3 (D108xL600)
Bo?né valce [ks]: 8 x hydraulisch verstellbare
Prítla?ná rolka: 4 x 3 von oben/1 von unten, angetriebene
Otá?anie: 45° Links/ 90° Rechts
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [00715088-135]


Typ a rozmery reziva: min. 10x60 - max. 130-270 mm
D?žka dopravníka [mm]: 2300
Dopravné valce [ks]: 4 (D108xL600)
Bo?né valce [ks]: 6 x hydraulisch verstellbar
Prítla?ná rolka: 2 x von oben, angetriebene
Otá?anie: 45° Links / 90° Rechts
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [00718143-110]


Max. rozmery vstup. materiálu [mm]: Leimholzplatte 150 kg/L=5,1m/B=1,3m
Funkcia: Wendung um 180°
Pridržiavacie ramená [ks]: pneumatisch
Takt [ks/min]: 1 Stk./10 sec.
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [02014068-100]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22 m
Max. za?aženie [kg]: 3500
Šírka [mm]: 2956
D?žka [mm]: 14100
Pokladacie rameno: 6 Stk. Armpaare, L=990mm
Osová vzdialenos? [mm]: 1130
Otá?anie: um 90°
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [02014068-30]


Prepravovaný materiál: Fachwerkbinder L=22m
Max. za?aženie [kg]: 3500
Šírka [mm]: 2956
D?žka [mm]: 14000
Pokladacie rameno: 6 Stk. Armpaare L=990mm
Osová vzdialenos? [mm]: 1130
Otá?anie: um 90°
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [02014070-4]


Rozmery dosiek [mm]: max. 140x300x16500 mm
D?žka dopravníka [mm]: 6000
Dopravná výška [mm]: 890
Dopravné valce [ks]: 10x untere + 10x obere Rollen,L=360mm. d=110mm
Priemer valca [mm]: 108
D?žka valca [mm]: 360
Prítlak: Pneumatisch
Otá?anie: um 180°
Pozri viac

Prevracacie zariadenie [06016008-30]


Typ a rozmery reziva: 167x290 mm
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 500 + 900 + 1027
Šírka dopravníka [mm]: 5450
Výška dopravníka [mm]: 1250
Zdvíhacie ramená : durch Pneumatikzylinder, Drehgeber und Dreiwegventil
Zdvih [mm]: 500
Otá?anie: Schwenkkulisse durch Pneumatikzylinder
Spúštacie ramená [ks]: durch Linearführungen und Pneumatikzylinder
Posun: 444 mm
Pozri viac